Kvalita / jakost

Kvalita v průběhu výroby je zajišťována a monitorována zavedeným systémem řízení výroby pomocí informačního systému, který zejména zajišťuje:

  • Evidenci zakázek
  • Přehled o průběhu výroby on-line pomocí čárových kódů
  • Kapacitní plánování
  • Správu a evidenci nářadí
  • Sledování a hodnocení pracovníků dle výkonu
  • Evidenci a archivaci všech výrobních operací a úkonů provedených na všech výrobcích
  • Sledování rentability zakázek

Pro měření složitých součástí používáme tříosé měřicí souřadnicové stroje:

Zeiss Contura G2 CNC
měřící plocha 1000x2100x600 mm

Zeiss Duramax CNC
měřící plocha 500x500x500

Mitutoyo EURO-M 544
Umístěny jsou v klimatizovaných prostorách. Naměřená data lze exportovat do měřicích protokolů.