cad / cam

Programování strojů je zajišťováno pomocí špičkového softwarového vybavení:

CAD: SolidWorks 2015 – 5x licence
CAM: WorkNC – 3x licence (2x 5os)
CAM: NX 10 – 1x licence (5 os)