výroba elektrod

– produktivní výroba grafitových elektrod pro elektroerozivní obrábění,
– HSC centrum Mikron s automatickou paletizací a zásobníkem palet